BENVINGUTS/ESUs trobeu en un blog en pràctiques, en ple funcionament, doncs, hi trobareu un recull d'experiències, dubtes, neguits i projectes.

Al llarg de les pràctiques esdevindrà com a un espai de trobada on poder expressar les diferents fases del Pla de treball del Practicum II de Psicopedagogia.

Així doncs, espero poder rebre les vostres visites i agraeixo els vostres comentaris, sempre són una bona font de noves idees i nous plantejaments!

diumenge, 29 de maig de 2011

CONCLUSIONS

Ja ha passat quasi tot el Practcim II i la veritat és que, aquestes últimes setmanes han estat intenses: redactar la memòria, acabar de recopilar les útlimes informacions del centre i dels alumnes de les pràctiques, els debats sobre els anàlisi DAFO, ...i ara em plantejo escriure unes conclusions que recullin tot el què vull transmetre, ...

Primer de tot dir-vos que aquest practicum per mi, personalment, ha estat tota una descoberta: la secundària havia estat sempre una etapa educativa desconeguda i des dels primers dies em va semblar molt interessant i crec que els psicopedagogs hi tenim molta feina per fer i molts projectes per desenvolupar: alumnes amb nee integrats a les aules de secundària, reforços en petit grup d'alumnes amb retard en els aprenentages, treball coordinat entre el professorat, l’àmbit santitari i els psicopedagogs amb un mateix objectiu: la prevenció, el desenvolupament de plans d’innovació per a tendre millor la diversitat de l’alumnat, ...
 Per una altra banda, l'ús d'aquesta eina de comunicació, el blog, ha estat una bona font de reflexions, recopil•lacions de materials (els companys/es de l'aula heu presentat una sèrie de treballs i metodologies molt útils i que guardo amb interès, gràcies a tots/es), ... També és una eina que m'ajuda a organitzar-me i catal•logar el treball que es va realitzant, és una bona ajuda per realitzar la memòria i no deixar-nos res, ...


Les pràctiques s'acaben i si tot va bé, el meu període d'estudiant de psicopedagogia també, tot i que com ja hem comentat en els debat d'aquesta última setmana, la nostra professió requereix d'una formació constant i per tota la vida. L'estada a l'IES m'ha ajudat a adonar-me de la complexitat dels adolescents, dels seus entorns i la necessitat d'atendre els aspectes emocionals que faciliten o no l'aprenentatge. També, m'adono de la importància de realitzar un treball global i en xarxa entre tots els que intervenim amb aquests nois i noies: des dels recursos educatius, sanitaris, socials, familiars, ...cal que tots anem en la mateixa direcció perquè ens hi juguem molt, el seu futur.


El centre on he fet les pràctiques, és un centre metropolità, amb 4 línies a la ESO de mitjana i dues a batxillerat. A nivell d'atenció a la diversitat és un centre educatiu amb una línia inclusiva molt marcada i aposten per una metodologia innovadora que faciliti el desenvolupament integral dels seus alumnes. Des del departament d'orientació del centre he pogut observar moltes ganes per dinamitzar la resta de professorat implicat amb els alumnes amb dificultats i una concepció oberta i participativa de l'educació, vers els alumnes i la resta de professionals.


La meva experiència ha estat molt positiva i engrescadora. No puc més que agrair l'esforç i la dedicació de les tutores que he tingut (INS i UOC), doncs, feu una tasca important de guia per a la nostra formació i futur desenvolupament de la tasca de psicopedagogs.

Arran l'anàlisi del meu període de pràctiques considero que:

  • La tasca del psicopedagog és important dins l'àmbit educatiu doncs, realitza una funció assessora de l'entorn (professorat, altres professionals, externs, ...), preventiva davant de conductes poc desitjables, d'intervenció i de treball en xarxa, entre altres.
  • Les polítiques educatives que potencïen el desenvolupament de plans estratègics per a l'autonomia dels centres educatius, lligades amb la potenciació de la inclusió educativa, afavoreixen que el centre pugu oferir recursos d'atenció a la diversitat adaptats a les necessitats i dificultats que presenta l'alumnat.
  • La funció d'orientació, lligada amb els PATs que desenvolupen l'equip docent, és primordial en els alumnes de la ESO, ajuda a guiar-los cap al seu futur, en funció de les seves realitat individuals.
  • El treball en equip i de forma coordinada entre la psicopedagoga i la resta de professorat és bàsic per a poder establir les intervencions correctes i fer un bon seguiment dels alumnes. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada