BENVINGUTS/ESUs trobeu en un blog en pràctiques, en ple funcionament, doncs, hi trobareu un recull d'experiències, dubtes, neguits i projectes.

Al llarg de les pràctiques esdevindrà com a un espai de trobada on poder expressar les diferents fases del Pla de treball del Practicum II de Psicopedagogia.

Així doncs, espero poder rebre les vostres visites i agraeixo els vostres comentaris, sempre són una bona font de noves idees i nous plantejaments!

dissabte, 23 d’abril de 2011

MESURA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Un dels objectius que estic desenvolupant al meu centre de pràctiques fa referència a l'avaluació de l'efectivitat del Pla d'innovació que té el centre, anomenat "Trampolí de Sortida". Aquest Pla d'innnovació consisteix en un pla d'actuació per donar resposta a l'atenció a la diversitat per mitjà d'un programa de diversificació curricular. És a dir, està dirigit a aquells alumnes de segon cicle d’ESO, que per necessitats educatives, socials i/o conductuals se’ls ofereix a partir d’una diversificació curricular, la possibilitat de compartir l’àmbit escolar amb l’àmbit laboral per tal d’assolir el graduat en ESO, i fer-los competents per a la vida amb l’experiència directa en l’àmbit laboral.


En les instruccions d'inici de curs del Departament d'Ensenyament de la Generalitat defineixen la finalitat dels Programes de Diversificació Curricular com la possibilitat "d'afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada". (http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/Educacio/InstruccionsCurs/DetallInstruccionsCurs?p_amb=11327&p_ext=1&p_apa=399690&p_nrm=11332)


A nivell organitzatiu, estan definits així:


"Aquests programes comporten una organització curricular diferent i, eventualment, un horari de permanència al centre també diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre o perquè els centres organitzen altres activitats en altres espais.
El Departament d’Educació pot establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al desenvolupament dels programes que comportin la realització d’activitats d’aplicació pràctica subjectes a avaluació fora del centre.
El que actualment es coneix amb el nom de “aules obertes” i “projectes singulars” s’han de considerar formes organitzatives i metodològiques dels programes de diversificació curricular".


En el cas del pla "Trampolí de sortida" que es desenvolupa al centre educatiu, consiteix en un Programa de modalitat B (són els que estan gestionats pel centre educatiu, però en què l’alumnat cursa una part o la totalitat de l’àmbit pràctic amb activitats externes al centre), i els alumnes fan pràctiques en empreses durant els matins i a les tardes assisteixen al centre on realitzen activitats, tallers i treball per projectes per a assolir les competències bàsiques.


Aquests alumnes també participen, molt activament, en totes les sessions programades per l'equip d'orientació, relacionades amb la prevenció en la sexualitat i en el consum de drogues. A més a més, se'ls també realitzen projectes pràctics i vivencials relacionats amb necessitats que sorgeixin al centre. És a dir, les activitats i la programació de les sessions és molt flexible i s'aadpta a tot allò que sorgeixi de l'interès dels alumnes o que es proposi coma necessitats pròpies del centre.


Per exemple: davant la necessitat de tornar a donar a conéixer el servei de la consulta oberta amb l'infermer els alumnes han participat en les sessions en grup amb l'infermer com la resta d'alumnes del centre, però a més a més, han elaborat cartells informatius sobre aquest servei, com utlitzar-lo, ...amb la guia de les psicopedagogues han realitzat una reflexió prèvia per mitjà d'una pluja d'idees sobre com podrien donar a conéixer aquest servei a la resta de companys del centre i quina seria la millor manera per a que tothom se n'assabenti i l'utilitzi.


Com es pot veure, es parteix de la funcionalitat i la significativitat de les activitats per a que siguin riques competencialment, ja que estan encarades a que els alumnes siguin autònoms en resoldre problemes de la vida diària.

4 comentaris:

 1. Hola Meritxell, jo treballo en una escola on ja han vingut diferents alumnes de l'IES del poble a fer quelcom semblant. Elles van a l'institut al matí on reben unes classes diferents a la resta i al migdia i a la tarda estan amb nosaltres a l'escola ajudant a la llar d'infants. Crec que va molt bé i s'observen canvis molt positius i bons.

  ResponElimina
 2. Hola Meritxell,
  La funcionalitat i significativitat són aspectes vitals per aquesta tipologia d'alumnat que necessiten donar-li sentit a les diferents tasques que realitzen. Crec que està molt bé per altra banda, que les alumnes participin activament amb l'equip d'orientació.

  ResponElimina
 3. Doncs sí, són una part important en la dinamització de les activitats dirigides a tot el centre i se'n senten protagonistes, la seva motivació és evident quan són ells/es els que han de prendre decisions...

  ResponElimina
 4. Com dius Meritxell, el fet de poder dir la teva fa que estiguis més motivat, ja que sents que s'et té en compte, per altra banda si a sobre prenen decisions, encara senten allò que fan "més seu". Ànims!

  ResponElimina